^_^ ห้องซ้อมคณิตศาสตร์ ม.3

 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พื้นที่ผิวและปริมาตร

 • พื้นที่ผิวและปริมาตร 1

  พื้นที่ผิวและปริมาตร 2

 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 กราฟ

 • กราฟของสมการเชิงเส้นสองตัวแปร 1

  กราฟของสมการเชิงเส้นสองตัวแปร 2

 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร

 • ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร

 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ความคล้าย

 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 อสมการ

 • ความหมายอสมการ

  การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ความน่าจะเป็น

 • การทดลองสุ่มและเหตุการณ์

  ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์

 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 สถิติ

 • การนำเสนอข้อมูล

  ค่ากลางของข้อมูล

  สถิติ

 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์

 • กำลังปรับปรุง

  Advertisements

  ใส่ความเห็น

  Fill in your details below or click an icon to log in:

  WordPress.com Logo

  You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

  Google+ photo

  You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

  Twitter picture

  You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

  Facebook photo

  You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

  w

  Connecting to %s
  %d bloggers like this: